Nacionalinio miškų susitarimo forume išgrynintos svarbiausios susitarimų temos

Šią savaitę įvykusiame Nacionalinio miškų susitarimo forume įvardytos 9 svarbiausios temos, kuriomis bus ieškoma susitarimo. Kartu iškelta daugiau nei 40 klausimų, kuriais sektorinės darbo grupės išsakė pastabų. 

Devynios susitarimo temos aprėpia aktualiausias sprendimų reikalaujančias sritis: tai yra stabilių ir klimato kaitai atsparesnių miškų formavimas ir miškingumo didinimas, sengirių ir biologinės įvairovės apsauga, visuomenės įsitraukimas į sprendimų priėmimą, miškų sektoriaus atvirumo didinimas, jų socialinės kultūrinės vertės atskleidimas, įvairialypis miško naudų suderinamumas, medieninės ir nemedieninės ekonomikos vystymas, privačių miškų ir viešojo intereso santykis, patrauklių darbo vietų kūrimas su miškais susijusiuose sektoriuose, su jais susijusių mokslo sistemų vystymas.

Šiose temų grupėse iškelti daugiausiai diskusijų keliantys klausimai: kaip tobulinti miškų grupių sistemą ir užtikrinti skirtingų funkcijų balansą, kad būtų geriau atliepiami klimato kaitos iššūkiai, kokiose miškų valstybinio reguliavimo srityse reikėtų keisti teisinio reglamentavimo apimtį, kaip užtikrinti gamtinių vertybių apsaugą privačiuose miškuose ir kokie esminiai veiklos apribojimai turi būti kompensuojami privataus miško savininkui.

Išskirtos ir kitos aktualios problemos – kaip sudaryti geresnes sąlygas visuomenei ir atskirų interesų grupėms įtraukti į sprendimų priėmimą tvarkant, prižiūrinti ir planuojant miškus, kokia jų dalis turi būti saugoma dėl ekologinių funkcijų kartu vykdant gamtai artimą miškininkystę, kaip didinti su miškais susijusių sektorių darbuotojų profesijų prestižą visuomenėje ir paskatinti rinktis šias profesijas, kelti darbuotojų kvalifikaciją. 

Pagal atrinktas temas susiburs 9 naujos susitarimų grupės, į kurias kiekviena iš 13 šiuo metu veikiančių sektorinių grupių, pageidaujanti tartis konkrečiais tos temos klausimais, deleguos savo atstovus. Kai kurios sektorinės grupės jau apsisprendė, kuriose norėtų dalyvauti. 

Aplinkos ministerija šiame paskutiniame bendrakūros etape sprendžiant, koks galiausiai bus susitarimas, kvies sugrįžti ir keturias sektorines grupes, kurios po 8 mėnesių bendro darbo sustabdė savo dalyvavimą Nacionaliniame miškų susitarime.

Su susitarimų temomis ir orientaciniais klausimais galite plačiau susipažinti čia.