Nacionalinio miškų susitarimo (NMS) pamatinis tikslas

Š. m. birželio 14 d. įvyko 10-asis Nacionalinio miškų susitarimo koordinacinės grupės susitikimas, kurio metu koordinacinės grupės nariai susitarė dėl pamatinio NMS tikslo.