Priimta rezoliucija, atspindinti Nacionalinį susitarimą dėl miškų

2024 m. birželio 27 d. Seimas priėmė rezoliuciją „Dėl miškų politikos“, kurioje išdėstytas
Seimo požiūris dėl ilgalaikių subalansuotų miškų politikos krypčių. Seimo rezoliucija yra
nenorminis aktas, kuriuo siekiama patvirtinti raštu Seimo nuomonę valstybei svarbiu
klausimu.

„Galime sakyti, kad kadencijos pradžioje inicijuotas Nacionalinis miškų susitarimas, kuris
sutelkė 400 žmonių plataus formato diskusijai, įvyko. Tik ne politinių partijų lyderiai
užtvirtino jį savo parašais, bet dauguma Seimo narių balsuodami už Rezoliuciją dėl miškų
politikos, taip pat dalis Nacionalinio miškų susitarimo virto konkrečiais Miškų įstatymo
pakeitimais. Miškų įstatymo projektui jau pritarė Vyriausybė ir jis artimiausiu metu bus
svarstomas Seime“, – pažymi aplinkos ministras Simonas Gentvilas.

Seimo Aplinkos apsaugos komiteto pirmininkės Aistės Gedvilienės kartu su kitais
parlamentarais pateiktame dokumente pasiektas susitarimas 6-iose temose. Susitarta dėl
su mišku susijusių mokslo ir mokymo sistemų vystymo; privačios nuosavybės ir viešojo
intereso santykio; miškų sektoriaus atvirumo, išsamesnio visuomenės informavimo ir
įtraukimo į sprendimų priėmimą; stabilių ir klimato kaitai atsparesnių miškų formavimo,
didesnio anglies kaupimo ir miškingumo didinimo; miškų socialinės kultūrinės vertės
atskleidimo ir padidinimo; dėl patrauklių darbo vietų su miškais susijusiuose sektoriuose,
darbuotojų socialinės garantijų ir apsaugos.

Klimato kaitos ir biologinės įvairovės iššūkiai, kintantys visuomenės poreikiai šalies
miškams paskatino iš esmės peržiūrėti Lietuvos miškų politikos kryptis, todėl Aplinkos
ministerija dar 2021 m. buvo inicijavusi Nacionalinį susitarimą dėl miškų, kurio siekis
–susitarti dėl ilgalaikės subalansuotos miškų politikos krypties bei atsakyti į skirtingų
interesų grupių keliamus klausimus.

Nacionalinio susitarimo dėl miškų projektą rengė apie 40 skirtingų organizacijų ir beveik
400 dalyvių. Diskusijos dėl šio dokumento vyko 150 įvairaus formato renginiuose, o
galutinį susitarimų tekstą formavo devynios teminės grupės, iš kurių susitarti pavyko
šešioms. Pastarosios perkeltos į šiandien Seimo 72 balsais priimtą rezoliuciją „Dėl miškų
politikos“.

Su Rezoliucijos projektu galite susipažinti čia: https://e-
seimas.lrs.lt/portal/legalAct/lt/TAP/29f3cc40298411efb121d2fe3a0eff27?positionInSearchR
esults=0&searchModelUUID=e2120c19-31c3-4fae-b5bf-cc2187af22e1
Artimiausiu metu
projektas bus užregistruotas ir paskelbtas viešai.