Nacionalinio susitarimo dėl miškų procesas: susitarta dar dviejose grupėse

Paskutiniajame Nacionalinio susitarimo dėl miškų (NMS) etape, kuriame siekiama susitarimų konkrečiomis temomis ir jų pagrindu formuluojamas NMS dokumentas, suplanuoti procesai vyksta intensyviai. Dėl miškų ateities susitarė dar dvi susitarimų grupės.

Grupėje „Privačios nuosavybės ir viešojo intereso santykis“ pasiekta 20 konkrečių susitarimų. Juose akcentuojama, kaip bus atsisakoma perteklinio reguliavimo ir kaip bus užtikrinamas privataus miškų sektoriaus vystymasis, konkurencingumas, ekonominis gyvybingumas ir inovatyvumas, gamtinių ir kultūrinių vertybių apsauga. 

Ne mažiau svarbus siekis yra sukurti skatinimo ir kompensavimo, žemės išpirkimo mechanizmus, kurie atlieptų miško savininkų bei naudotojų teisėtus lūkesčius, o kartu užtikrintų viešąjį interesą gamtinių ir kultūrinių vertybių apsaugai privačiuose miškuose. 

Didesnis dėmesys skiriamas tam, kaip ir kokiais atvejais miško savininkai ir suinteresuoti asmenys turėtų tartis dėl privačių miškų naudojimo projektuojamai ūkinei veiklai, rekreacijai, medžioklei, kultūriniams, dvasiniams, sveikatingumo ir kitiems visuomenės poreikiams. Plačiau apie konkrečius susitarimus šioje temoje galite sužinoti čia.

Grupėje, ieškančioje sutarimo „Miškų socialinės kultūrinės vertės atskleidimo ir padidinimo“ tema susitarta dėl 18 konkrečių susitarimų. Nustatyta, kokios ir kokiais principais išskiriamos socialinės, kultūrinės ir dvasinės miškų funkcijos bei kaip jos turėtų derėti tarpusavyje. 

Pabrėžiama, kur ir kokia apimtimi reikėtų išskirti miškus socialinėms, kultūrinėms ir dvasinėms reikmėms bei kaip turėtų būti naudojami, valdomi ir tvarkomi miškai, kad būtų atskleista ir padidinta jų socialinė, kultūrinė ir dvasinė vertė. Susitarta, kaip valstybė turėtų skatinti ir plėtoti socialines, kultūrines ir dvasines miško ekosistemines paslaugas. Plačiau apie konkrečius susitarimus šioje temoje sužinosite čia.

Šie susitarimai keliaus į bendrą NMS dokumentą kartu su kitų susitarimų grupių darbo rezultatais.

Nuo sausio mėnesio 9 susitarimų grupės tariasi dėl miškų ateities konkrečiose temose. Šiuo metu susitarimai pasiekti 4 temose iš 9. Jau įvyko 56 susitarimų grupių susitikimai.