Prasideda pirmieji susitarimų grupių, kurios tarsis dėl miškų ateities, susitikimai

Trečiadienį Nacionalinio miškų susitarimo (NMS) sektorinių grupių deleguoti atstovai atvyko į pirmuosius susitikimus ieškoti susitarimų konkrečiomis temomis. Iš viso susitikimuose sausį ir vasarį dalyvaus apie 175 asmenys.

Aplinkos ministerijos NMS Techninė grupė kartu su susitarimų grupių moderatoriais–mediatoriais parengė susitarimų grupių susitikimų kalendorių. Nuo sausio 19 d. iki vasario 15 d. planuojama suorganizuoti apie 35 susitikimus, po 3-4 kiekvienai susitarimų grupei. 

Juose kiekviena grupė atliks užduotis, padėsiančias surasti susitarimus, ir pildys darbo knygą. Užpildyta darbo knyga turės būti pateikta iki vasario 15 d. Išsigryninus konkrečias temas, bus suformuluotas susitarimus apibendrinantis NMS dokumentas.

Šis NMS etapas ypatingai svarbus, tad tinkamiausias gyvų susitikimų formatas, tačiau, atsižvelgiant į esamą Covid-19 ligos situaciją ir siekiant aktyvaus dalyvavimo, organizuojami mišrūs susitikimai. Jie vyksta Aplinkos ministerijos patalpose, taip pat sudaryta galimybė dalyvauti juose nuotoliniu būdu.

Siekiant kokybiško darbo ir padėti surasti susitarimus, kiekvienai susitarimų grupei talkina Aplinkos ministerijos paskirti moderatoriai-mediatoriai.

Susitikimuose dalyvauja 9 susitarimų grupės. Jos parengs susitarimo formuluotes atsižvelgdamos į šias aktualiausias temas: stabilių ir klimato kaitai atsparesnių miškų formavimas ir miškingumo didinimas, sengirių ir biologinės įvairovės apsauga, visuomenės įsitraukimas į sprendimų priėmimą, miškų sektoriaus atvirumo didinimas, jų socialinės kultūrinės vertės atskleidimas, įvairialypis miško naudų suderinamumas, medieninės ir nemedieninės ekonomikos vystymas, privačių miškų ir viešojo intereso santykis, patrauklių darbo vietų kūrimas su miškais susijusiuose sektoriuose, su jais susijusių mokslo sistemų vystymas.

Su susitarimų grupių sudėtimi galite susipažinti čia.

Susitarimo grupių susitikimų kalendorių rasite čia.