Įdomu

Future Search (Ateities paieškos) – bendro sutarimo ir įgalinimo metodas

Future Search metodo pranašumai:

 • Bendros ateities vizijos sukūrimas ir partnerystės įgalinimas;
 • Bendrakūryba, įtraukianti platų skritingų interesų šalių atstovų ratą;
 • Proceso planavimas nukreiptas į konkrečių klausimų, sprendimų nagrinėjimą;
 • Orientacija į ateitį.

Proceso principai:

I. „Visa sistema“ viename kambaryje;
II. Iš pradžių suprasti visą paveikslą, tik po to eiti prie detalių;
III. Dėmesys ateičiai ir sutarimo sritims, o ne praeities problemoms ir konfliktams;
IV. Savireguliacija ir atsakomybės prisiėmimas už savo veiksmus procese

Proceso pagrindimas:

 • Sukuria atvirą platformą sisteminiam visų suinteresuotų grupių dialogui
 • Logiškai ir nuosekliai veda link bendrų susitarimų horizontaliai ir vertikaliai
 • Įgalina kūrybingumą ir inovacijas, kad būtų rasti praktiniai sprendimai
 • Formuoja pasitikėjimą sukurtu susitarimu ir motyvaciją jį įgyvendinti
 • Sumažina susitarimo atmetimo ir ignoravimo grėsmes

Skirtumai nuo klasikinių viešųjų konsultacijų procesų:

 • Nėra vieno galios centro, įtakojančio turinį ir sprendimus – procesą valdo koordinacinė grupė.
 • Bendrakūra – proceso dalyviai sukuria rezultatą, turinį ir priima sprendimus.
 • Savireguliacija – proceso dalyviai prisiima atsakomybę dėl dalyvavimo ir įsitraukimo.
 • Bendras kontekstas. Nėra fragmentuotų sprendimų – visi dalyviai turi supratimą apie bendrą paveikslą ir kitų grupių darbo rezultatus.