Svarbiausi proceso dokumentai

NMS susitarimų temos ir orientaciniai klausimai

Š. m. lapkričio 15 d. Nacionalinės vizijos dėl miškų etapo užbaigimo renginyje buvo pristatyta Nacionalinė vizija dėl miškų bei Vizijos integravimo schema. Š. m. gruodžio 13 d. NMS proceso aktyviausių dalyvių susitikime susitarta, kad NMS vizija bus sukalibruojama ir suderinama su sektorinėmis grupėmis pagal konkrečių susitarimų visumą paties NMS dokumento formavimo metu. Iki tol vizija vadinama vizijos projektu.

Š. m. birželio 14 d. įvyko 10-asis Nacionalinio miškų susitarimo koordinacinės grupės susitikimas, kurio metu koordinacinės grupės nariai susitarė dėl pamatinio NMS tikslo.

Š. m. liepos 12 d. įvyko 13-asis Nacionalinio miškų susitarimo koordinacinės grupės susitikimas, kurio metu koordinacinės grupės nariai patvirtino Nacionalinio susitarimo dėl miškų proceso gaires.

Koordinacinė grupė susitarė dėl 17 sektorinių grupių sąrašo

Š. m. liepos 26 d. įvyko 14-asis Nacionalinio miškų susitarimo koordinacinės grupės susitikimas, kurio metu buvo pristatyta Valstybinės miškų tarnybos ir Valstybinės saugomų teritorijų tarnybos medžiaga apie situaciją miškuose ir miškų sektoriuje. Pristatymų medžiaga: