Svarbiausi proceso dokumentai

Š. m. birželio 14 d. įvyko 10-asis Nacionalinio miškų susitarimo koordinacinės grupės susitikimas, kurio metu koordinacinės grupės nariai susitarė dėl pamatinio NMS tikslo.

Š. m. liepos 12 d. įvyko 13-asis Nacionalinio miškų susitarimo koordinacinės grupės susitikimas, kurio metu koordinacinės grupės nariai patvirtino Nacionalinio susitarimo dėl miškų proceso gaires.

Koordinacinė grupė susitarė dėl 17 sektorinių grupių sąrašo

Š. m. liepos 26 d. įvyko 14-asis Nacionalinio miškų susitarimo koordinacinės grupės susitikimas, kurio metu buvo pristatyta Valstybinės miškų tarnybos ir Valstybinės saugomų teritorijų tarnybos medžiaga apie situaciją miškuose ir miškų sektoriuje. Pristatymų medžiaga: