Miškų susitarimo eiga: kaip keliolika vizijų paversti vienu nacionaliniu puslapiu?

Rengiant Nacionalinį susitarimą dėl miškų (NMS), kurį numatoma pasirašyti dar šiemet, įvyko antras didysis renginys – nacionalinės miškų vizijos forumas. Galutinė vizijos formuluotė bus išgryninta, remiantis trečiadienį į jai sukurti skirtą baigiamąjį forumą susirinkusių 16 sektorinių grupių atstovų suformuluotomis vizijomis. Forumo darbe dalyvavo apie šimtą žmonių.

Išklausius visų sektorinių grupių pristatytas jų siūlomas vizijas, į 12 mišrių grupių pasiskirstę forumo dalyviai sutarė dėl jiems svarbiausių ateities miškų nuostatų. Su visų vizijų pristatymais galima susipažinti čia. Atrinktų labiausiai priimtinų vizijų nuostatas susistemins ir į bendrą viziją integruos suburta redakcinė grupė. Ši bendra vizija ir taps Nacionalinio susitarimo dėl miškų dalimi.

Aplinkos viceministras Danas Augutis, apibendrindamas nacionalinės miškų vizijos kūrimo forumo rezultatus, įvardijo pagrindines bendras sutartas kryptis. Tai miškingumo ir griežtai saugomų teritorijų didėjimas, apribojimų ūkiniuose miškuose mažėjimas ir kompensavimas už juos miškų savininkams. Pasak viceministro, tariantis dėl bendros vizijos išryškėjo klausimų, dėl kurių nuomonės stipriai išsiskiria, ir bus iššūkis rasti į juos atsakymus tolesnio NMS proceso metu.

Kauno miškų ir aplinkos inžinerijos kolegijoje Girionyse vykusį forumą pradėjęs aplinkos ministras Simonas Gentvilas pasveikino susirinkusią „miškuomenę“. Ministro žodžiais, forume susirinko bendruomenė, kartu sprendžianti, kokios taisyklės galios, pagal kokią strategiją ir viziją gyvens miškų sektorius.

Seimo narys Justinas Urbanavičius palinkėjo forumo dalyviams „siekti bendro ir kryptingo tikslo – atrasti Nacionalinį miškų susitarimą, aiškią miškininkavimo ir miškų saugojimo kryptį“.

Aplinkos ministerijos Miškų politikos grupės vadovas Nerijus Kupstaitis savo pranešime apie esamą miškų būklę ir tarptautinius šalies įsipareigojimus ateičiai pabrėžė, kad susitariant dėl miškų ateities svarbu nepamiršti šių įsipareigojimų. Jo žodžiais, Lietuvos miškai turi didelį potencialą užtikrinti visus svarbiausius visuomenės poreikius miškams ir atliepti miškų sektoriui kylančius iššūkius, tačiau tam būtini tiek miškų politikos, tiek ir praktinio miškininkavimo pokyčiai. Nerijaus Kupstaičio pranešimą galima rasti čia.

Viso renginio įrašą galima rasti Aplinkos ministerijos feisbuko paskyrojeNMS svetainėje ir “youtube” platformoje.