Renginio aprašymas

Nacionalinės vizijos dėl miškų etapo bendrasis forumas vyks 2021 m. rugsėjo 29 d., 9-17 val., Kauno miškų ir aplinkos inžinerijos kolegijoje, Girionyse, Kauno r.

Iš pradžių sektorinių grupių deleguoti atstovai pristatys savo grupės siūlomą viziją, o po to, susibūrę į mišrias grupes, šias vizijas apjungs į vieną bendrą viziją, kuri taps Nacionalinio susitarimo dėl miškų dokumento dalimi.

Sektorinių grupių siūlomų nacionalinių vizijų dėl miškų pristatymai:

N. Kupstaičio pranešimas apie esamą miškų būklę ir tarptautinius šalies įsipareigojimus ateičiai:

Darbotvarkė:
Darbotvarkė: