Renginio aprašymas

Darbotvarkė:
Darbotvarkė:
NMS proceso gairių rengimo darbo grupės vaidmens ir darbo principų aptarimas bei tvirtinimas.
NMS proceso gairių rengimo darbo grupės pirminių rezultatų pristatymas.