Renginio aprašymas

Darbotvarkė:
Darbotvarkė:
Patikslinto apibendrinto NMS sektorinių grupių sąrašo aptarimas ir tvirtinimas