Renginio aprašymas

Priedai:

NMS Nacionalinė vizija dėl miškų

NMS Vizijos integravimo schema

Darbotvarkė:
Darbotvarkė: