Renginio aprašymas

Pirmojo įvadinio renginio tikslai :

  1. Įvadinio renginio dalyviai bei visuomenė transliacijos metu susipažins su NMS procesu; 
  2. Įvadinio renginio dalyviai diskutuos, į kokius esminius klausimus turi atsakyti NMS dokumentas, atsižvelgiant į istorinę raidą bei atliepiant skirtingų interesų grupių interesus, formuluos lūkesčius, kodėl reikalingas NMS susitarimas;
  3. Įvadinio renginio dalyviai pasisakys, kas turėtų pasirašyti NMS dokumentą.

Bendro darbo rezultatai:

1. Bendrakūros būdu suformuota  ir vizualizuota „gyva“ „Laiko juosta“, atspindinti bendrakūros dalyvių patirtis.

2. Bendrakūros būdu suformuoti ir vizualiniuose žemėlapiuose pateikti mišrių grupių darbo rezultatai dėl NMS pamatinio tikslo suformavimo, dėl atsakymo į klausimą, kas turėtų pasirašyti NMS, ir dėl esminių klausimų (lūkesčių) susitarimui.

3. Aplinkos ministerijos susisteminti bendrakūros metu gimę mišrių darbo grupių rezultatai apie NMS pamatinio tikslo formavimą ir esminių klausimų, į kuriuos turėtų atsakyti NMS, sąrašas.

4. Įvadinio renginio metu mišrių grupių balsavimo dėl to, kas turėtų pasirašyti NMS, rezultatai.

5. Aplinkos ministerijos parengtas NMS pamatinio tikslo formuluotės siūlymas, apibendrinantis renginio metu bendrakūros būdu gimusius mišrių grupių siūlymus NMS pamatiniam tikslui. Šis siūlymas bus aptariamas NMS koordinacinės grupės š. m. gegužės 10 d. vyksiančiame susitikime.  

Darbotvarkė:
Darbotvarkė:
Nuotoliniu būdu, per Zoom platformą. Renginio nuoroda dalyviams bus išsiųsta likus kelioms dienoms iki renginio.
Aplinkos ministro Simono Gentvilo sveikinimo žodis
Pristato Danas Augutis, aplinkos viceministras. Nacionalinio miškų susitarimo koordinacinės grupės atstovų pasisakymai pagal interesų grupes.
Nacionalinio miškų susitarimo informacinis filmukas apie procesą. Procesą ir renginio darbotvarkę pristato Irena Blaževičė, NMS fasilitatorė.
Darbas grupėse. Dalyviai dirbs mišriose grupėse, suskirstant žmones atsitiktine tvarka. Kiekvienoje grupėje bus įvairių interesų grupių atstovų. Dalyviams bus pateiktas sąlyginis laiko juostos suskirstymas, išskiriant charakteringiausius laikotarpius ir jam būdingus bruožus. Laiko juosta siekiama bendro konteksto kūrimo. Dalyviai pagal savo žinias ir kompetenciją formuos bendrą kontekstą, įvardindami jiems svarbius esminius įvykius, žmones, sprendimus, teisės aktus, krizes, projektus ar pan., kurie formavo Lietuvos miškų politiką, valdymą ir būklę.
Kiekviena grupė pristatys savo darbo grupių rezultatus. Pristatymo metu pateikiami papildyti laiko juostos įvykiai, esminės įžvalgos, praeities klaidos, pasiekimai, tendencijos, kurios turės didžiausią įtaką šiandienos sprendimams bei ateities susitarimams. 1 grupei skiriama vidutiniškai po 4-5 min. pristatymui.
Darbas grupėse. Dalyviai dirbs mišriose grupėse, suskirstant žmones atsitiktine tvarka. Kiekvienoje grupėje bus įvairių interesų grupių atstovų. Darbo grupės atsakymai surašomi Darbo knygoje (bus pateikta kiekvienam dalyviui prieš renginį). Šiame etape darbo grupėse dalyviai, peržvelgę istorinę raidą ir evoliucines tendencijas, turi sutarti į kokius esminius klausimus turi atsakyti NMS, atliepiant skirtingų interesų grupių poreikius. Identifikavus juos, darbo grupė formuluoja lūkesčius ateities susitarimui, įvardija, koks pamatinis NMS tikslas. Dalyviams diskusijai pateikiami trys variantai, kas turėtų pasirašyti NMS dokumentą: 1. NMS pasirašo politinės partijos; 2. NMS pasirašo politinės partijos ir esminės organizacijos; 3. NMS pasirašo politinės partijos, esminės organizacijos ir plačioji visuomenė.
Kiekviena grupė pristatys savo darbo grupių rezultatus. Pristatymo metu kiekviena darbo grupė pateikia: 1. esminius klausimus, į kuriuos turi atsakyti NMS; 2. siūlomą pamatinį NMS tikslą (-us); 3. kas turi pasirašyti NMS dokumentą. 1 grupei skiriama vidutiniškai po 4-5 min. pristatymui.
Aptarimas, refleksija, klausimai – atsakymai. Nacionalinio miškų susitarimo koordinacinės grupės atstovų pasisakymai pagal intereso grupes. Proceso organizatoriaus pasisakymas, Aplinkos ministerijos atstovas.