Renginio aprašymas

Darbotvarkė:
Darbotvarkė:
NMS pamatinio tikslo apibendrintos formuluotės aptarimas. Refleksijos, kilę klausimai ir pan.